Privacy
Privacyverklaring Run & Fun Hondenuitlaatservice
gevestigd te Leiderdorp.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Hondenuitlaatservice Run & Fun verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Hondenuitlaatservice Run & Fun heeft niet de intentie meer gegevens te verzamelen over haar contacten dan op grond van wetgeving verplicht is. Daaronder zijn geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.


Waarom we gegevens nodig hebben

Hondenuitlaatservice Run & Fun verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-U te kunnen vinden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over (wijzigingen van ) onze diensten en producten
-U de maandelijkse factuur te kunnen toesturen.

Hoelang we gegevens bewaren

Hondenuitlaatservice Run & Fun zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor fiscale doeleinden om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Delen met anderen.

Hondenuitlaatservice Run & Fun deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Hondenuitlaatservice Run & Fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via ons e-mailadres info@run-fun.nl.