Voorwaarden Run & Fun


§  Run & Fun is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door uw hond.

§  Voor gebruik van de uitlaatservice dient uw hond WA meeverzekerd te zijn (dit hoeft u alleen maar even door te geven aan de verzekering)

§  U geeft Run & Fun toestemming om uw hond los te laten lopen in gebieden waar dit toegestaan en veilig is voor honden zoals het bos, park, strand of ander losloopgebied. Tenzij anders afgesproken.

§  Vanzelfsprekend zal er professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is Run & Fun niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of ander opgelopen trauma van uw hond.

§  Run & Fun draagt zorg aan de veiligheid van uw hond en mocht dit naar eigen inzicht nodig zijn wordt er een bezoek gebracht door Run & Fun aan de dierenarts, de kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

§  Run & Fun gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de ontvangen sleutel en uw andere eigendommen.

§  Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van Run & Fun.

§  Het intake gesprek en de proefwandeling zijn gratis.

§  Alle honden dienen geënt en ontvlooid te zijn voor u ze meegeeft met de uitlaatservice.

§  Een wandeling duurt 60 minuten dit is dus exclusief het ophalen en wegbrengen van uw hond. De tijden hiervan kunnen verschillen afhankelijk van de drukte in het verkeer en het aantal honden dat meegaat die dag etc.

§  Mocht uw hond de afgesproken dag toch niet meegaan dient u dit uiterlijk voor 21:00 uur een dag van te voren af te zeggen. Anders wordt deze wandeling evengoed in rekening gebracht.
Ook als Run & Fun bij u voor de deur staat zonder uw afzegging.

§  Zieke en loopse honden kunnen niet mee in groepsverband u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden.


§  De uitlaatservice heeft het recht afgesproken wandelingen af te zeggen in geval van nood door:
-Ziekte
-Extreme weersomstandigheden
-Privé omstandigheden
Indien mogelijk probeert Run & Fun vervanging te regelen.

§  Uw hond dient minimaal 1x per maand mee te gaan met de uitlaatservice. Als uw hond de hele maand niet is mee geweest wordt er standaard 1 wandeling in rekening gebracht. Dit vanwege administratie kosten.

§  Run & Fun heeft het recht de dienstverlening te beëindigen, mocht blijken dat uw hond niet goed gaat in de groep of om andere redenen de wandeling verstoort wordt voor de rest van de groep.
Uiteraard wordt in dit geval eerst naar een oplossing gezocht met u.

§  Facturen worden de eerste van de volgende maand verstuurd en dienen vóór de 10e te zijn overgemaakt.
Wanneer binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden volgt een herinnering. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt en de betaling uit handen gegeven wordt aan een dienstverlenende instelling zullen die incassokosten op de eigenaar worden verhaald en worden de wandelingen per direct stopgezet.

§  Betaling mag worden voldaan op het onderstaande rekeningnummer
NL19KNAB 0255 7275 50 T.n.v. Run en Fun.
Graag het factuur nummer erbij vermelden en de naam van de hond.